Schetsfase

KENNISMAKING

Een project begint met de kennismaking,Telefonisch en/ of via de mail wordt een afspraak gemaakt. maar voor het ontwerpproces van start gaat is het belangrijk elkaar en het betreffende project gezien te hebben. Aan de hand van het inventariseren van het project en de wensen en eisen wordt een offerte opgesteld met voorbeelden van producten en de bijbehorende prijs. Als beide partijen hier een goed gevoel bij hebben kan worden gestart met het ontwerpproces.  

Aanzicht 7.jpg

SCHETSFASE

De schetsfase begint zoals de naam het al zegt met schetsen, ondanks de huidige technieken begin ik als ontwerper met pen en papier om dit vervolgens uit te werken in een digitaal plan. In deze fase gaat het vooral om vormgeving en ruimtelijke invulling van het project.Naar aanleiding van de kennismaking wordt gekozen voor een 2D of 3D plan, de mogelijkheden en verschillen worden duidelijk tijdens de kennismaking en in de offerte.Tijdens de presentatie, in boekvorm, wordt het ontwerp verduidelijkt met foto's van tuinen om de sfeer en materialen inzichtelijk te maken. Tijdens dit gesprek wordt samen gekozen wat het beste past bij het project en smaak van de eigenaren.

DEFINITIEF ONTWERP

Na de presentatie van het schetsontwerp wordt dit uitgewerkt in een definitief plan. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd en uitgewerkt in deze fase. De keuze van de materialen wordt ingetekend zodat direct zichtbaar is hoeveel benodigd is voor het project. Materialen worden afgestemd op de afmetingen van de tuin zodat het perfect gaat passen zonder veel kleine stukken. 

Aan de hand van het definitieve ontwerp wordt een globale kostenraming opgesteld waarin duidelijk wordt wat het project per onderdeel ongeveer gaat kosten. Aan de hand Hiervan kan worden gekeken waar de hoogste kosten liggen en eventueel geld bespaard kan worden.

UITWERKING

Afhankelijk van de complexiteit van de tuin kan het nodig zijn bepaalde elementen verder uit te werken in een technische tekening om te zorgen voor het beste resultaat. Denk hierbij een een overkapping op maat, een pergola of het oplossen van hoogteverschillen. De noodzaak van deze uitwerking wordt besproken tijdens de presentatie van het definitieve ontwerp.